Deeds Capital Residential Real Estate Fund DK I K/S

Attraktiv investering i det private boligmarked

Minimumsinvestering 1 mio. DKK | Investering indebærer risiko | Horisont på 15 år

Skriv til os for at komme igang

Boliginvestering har fået en ny spændende vinkel

Historisk har boliginvesteringer været forbeholdt et fåtal af investorer, krævet en stor kapital for at opnå den ønskede spredning og været forbundet med store administrative byrder. Det har hidtil kun kunne opnås ved langvarige projektbyggerier, håndtering af bøvlede udlejningsejendomme eller lån til selve boligejerens betalingsevne. Det ændrer Deeds Capital på.

Deeds Capital tilbyder nu en innovativ investeringsmulighed indenfor det private danske boligmarked. Vi giver dig som investor mulighed for at opnå en direkte, bred og multipliceret eksponering til udviklingen i boligpriserne i mange af de mest attraktive boliger i Danmark.

Tilgængelighed til verdens største aktivklasse
Lav kapitalbinding og ingen driftsomkostninger
Bred eksponering til det danske boligmarked
Lav porteføljekorrelation til øvrige aktivklasser
Attraktiv afkastmultipel på boligmarkedet
Robust forhold mellem afkast og risiko

Investeringen kan foretages med frie midler, selskabsmidler eller pensionsmidler

"Langt størstedelen af lånene går til grønne boligforbedringer eller nedbringelse af gæld.
Så værdier skabes og risici reduceres."

Carsten KochBestyrelsesformand, Deeds Capital ApS

Hvordan fungerer Deeds boliglån for boligejeren?

Deeds tilbyder en innovativ lånemulighed, hvor vi udbetaler 10% af værdien af attraktive udvalgte private boliger. Når boligen en dag sælges, så betaler boligejeren de 10% tilbage plus 25% af en eventuel værdistigning i boligen. 

Mange boligejere har store friværdier, men kan ikke kreditgodkendes til store realkreditlån. Lånet er sikret med pant i ejendommen, og skal først gå til at nedbringe boliglån. Vi har ensrettede interesser med boligejeren og vinder sammen. 

Se boligejer eksempel

Det får du som investor

En investering med Deeds har en masse særligt interessante karakteristika

2,5x boligmarkedets udvikling
Løbende tilbagebetaling af indskud
Ensrettede interesser med boligejerne
Sunde LTV placeringer i snit over porteføljen (66-76%)
Alle lån sikret med tinglyst pant
Bidrager samfundsnyttigt til hustandenes økonomi

Interesseret i at høre mere?

Send os en mail til investor@deedscapital.dk