Ny adgang til investeringer i det private boligmarked. Professionelle investorer får snart en ny investeringsmulighed: Få 2,5x af boligmarkedets udvikling. Sådan lyder et nyt og simpelt investeringprodukt fra det nystiftede selskab Deeds Capital, der har tidligere skatteminister Carsten Koch som bestyrelsesformand.

Lån 10 % af din boligs værdi. Prisen på lånet er bestemt af boligens værdistigning når den sælges – og er boligen mod forventning faldet i værdi, går prisen også i minus.

Sådan lyder konceptet fra det nystiftede firma Deeds Capital, der tror på boligmarkedet. Her tjener de nemlig kun penge på lånene de udbyder, hvis boligejeren også gør.

Når boligen sælges, så tilfalder 25% af merværdien Deeds Capital. Med andre ord vinder Deeds kun, hvis boligejeren vinder. Falder værdien får Deeds 10% af salgsprisen. Det betyder samtidigt, at investorers afkast på boligen er faktor 2,5 af værdistigningen på boligmarkedet. Vokser boligmarkedet med 4%, så vil man kunne få 10% i afkast gennem Deeds Capital, grundet modellen med større del af merprovenuet. Samtidigt er risikoen bundet til boligmarkedets generelle udvikling.

“Vi åbner op for en helt unik investeringstype på det private boligmarked, hvor interesserne er ensrettede hele vejen rundt”, siger Teit Førster Varming

Langsigtet horisont på boligmarkedet

”Vi skal ses som en partner. Vi tjener kun penge, hvis boligejeren tjener penge. Det åbner op for en helt unik investeringstype hvor interesserne er ensrettede hele vejen rundt”, siger Teit Førster Varming, der er stifter og direktør i Deeds Capital.

Han pointerer, at de fleste analyser af boligmarkedet i Danmark peger på en korrektion.

”Vores modeller peger på moderate prisfald i ejerlejligheder i hovedstaden. På den mellemlange bane er markedstendenserne dog positive”, siger han.

Nye gearingsregler for låntagere og usikkerhed om den nye ejendomsskat påvirker prisudviklingen det næste års tid. Men derefter er økonomien grundlæggende sund og de demografiske bevægelser så kraftige, at boligpriser i og omkring København sandsynligvis fortsat vil trækkes opad.

Deeds ser sig som en mulighed for professionelle investorer til at finde eksponering i den store private boligmasse, uden at være lavrente obligationer, højrisiko pantebreve eller administrativt tunge udlejningsprojekter. Da boligejerne betaler for en del af værditilvæksten, så kommer afkastene disproportionalt tilbage, som 2,5 gange hvad end boligmarkedets vækst bliver.

Et af de springende punkter er, at Deeds kigger mere på boligen end på personen. Det er altid forbundet med en persons indtægter, hvad der kan lånes i f.eks. banker og realkreditinstitutter, selv når boligen stilles som sikkerhed. Men da gælden til Deeds Capital kun skal betales tilbage når boligen sælges, så er der ingen løbende tilbagebetaling – og derved mindre brug for at skele til personens indkomst. Personen er mere volatil end boligen, så det reducerer risikoen. Falder boligen i værdi, så står Deeds Capital til 10% af salgsprisen. Det er dog velkendt at folk holder mere på deres ejendomme i nedgangstider.

Tidligere skatteminister som bestyrelsesformand

Bag Deeds Capital står en perlerække af erfarne erhvervsfolk. Frontfiguren er den tidligere skatteminister Carsten Koch (S), der har sat sig som bestyrelsesformand. Ligesom tidligere formand for Sydbank, Anders Thoustrup har investeret i privat regi.

”Deeds er et selskab til nytte for samfundet, boligejere og investorer. Det er der sund fornuft i at bidrage til. Så det har jeg sat mig for at gøre.”, siger Carsten Koch, der også er bestyrelsesformand for By&Havn, og tidligere Adm. Dir. i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Leave a Reply