Vil du gerne investere med Deeds Capital?

Vi tilbyder investorer en ny form for boliginvestering
i private danske boliger

Boliginvestering har fået en ny attraktiv vinkel

Historisk har boliginvesteringer været forbeholdt et fåtal af investorer, krævet en stor kapital for at opnå den ønskede eksponering og været forbundet med store administrative byrder. Det ændrer Deeds Capital på.

Deeds Capital tilbyder en innovativ investeringsmulighed indenfor det private danske boligmarked. Vi giver dig som investor mulighed for at opnå en bred og gearet eksponering til udviklingen i boligpriserne i nogle af de mest attraktive boligområder i Danmark.

Tilgængelighed til verdens største aktivklasse
Lav kapitalbinding og ingen driftsomkostninger
Bred eksponering til det danske boligmarked
Lav porteføljekorrelation til øvrige aktivklasser
Attraktiv afkastmultipel på boligmarkedet
Robust forhold mellem afkast og risiko

Interesseret i at høre mere om mulighederne?

Send os en mail til investor@deedscapital.dk