For låntagere

Gode råd når du har lån hos Deeds

Deeds har en række anbefalinger

Da de fleste boligejere bliver boende i deres bolig i mange år, så kan der godt gå lang tid imellem vi er i dialog med hinanden. Her kan du læse hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer som kan opstå undervejs.

Jeg vil omlægge mit realkreditlån

 

Det kan ofte være en god idé med omlægninger af realkreditlån. Fortæl os om omlægningen, og vi vil sikre os at vi ikke står i vejen. Udvides realkreditlånet til et større lånebeløb, udover små ændringer i restgæld som følge af konverteringer, så skal vi dog først acceptere det.

Jeg vil optage anden boliggæld

 

Det kan der sagtens være gode grunde til. Fortæl os om dit ønske om yderligere lån. Vi skal først acceptere at gælden får pant i boligen, så det er vigtigt at vi tidligt i processen har en god dialog om dette. Flytter det boligens finansielle risiko højt op, så vil vi advare mod det, og i yderste tilfælde ikke acceptere det.

Jeg udlejer boligen

 

Det er du velkommen til i op til 2 år ad gangen. Almindeligt slid og ælde har ingen indflydelse på vores forhold, men du bør sikre dig, at din udlejningsaftale beskytter dig mod lejers vanrøgt eller ødelæggelse af ejendommen.

En af ejerne flytter adresse

 

Er adressen flyttet permanent for en af boligens ejere, så skal du informere os om det. Det er helt fint med os, og så længe der ikke er ændringer i ejerskabet af boligen, så ændrer det ikke noget i vores relation.

Jeg vil indfri lånet uden salg

 

Det må du gerne. Kontakt os, så sætter vi processen i gang. Det koster 6000 kr. at få en vurdering foretaget. Denne vurdering vil ligge til grund for beregningen af restgælden. Når pantet skal indfris, koster det yderligere 1640 kr. i tinglysningsafgift. Når vi har modtaget vores del, så afmelder vi pantet og siger tak for denne gang.

Jeg vil vide hvad jeg skylder

 

Det er svært at kende den nøjagtige værdi af en bolig uden den sælges. Det er årsagen til at vi får vurderingerne gennem uafhængige professionelle mæglere. Vi læner os i perioden indtil et salg eller vurderingsbesøg op ad uforpligtende kvantitative modeller. Det værdiestimat kan du få oplyst af os, og det vil indikere din restgæld.

Jeg vil sælge min bolig

 

Glimrende. Du skal informere os når boligen sættes til salg, og du skal fortælle os om alle modtagne købstilbud. Når boligen sælges opgøres provenuet og vi modtager vores andel.

Boligen rammes af større skade

 

Du skal informere os om større skader som påvirker boligens værdi. Vi kræver at en eventuelt udbetalt forsikringspræmie rent faktisk går til at udbedre skaden.

Jeg kommer i finansielle problemer

 

Du bør, så tidligt i problemerne som muligt, kontakte os. I modsætning til andre långivere, så er vores interesser helt ensrettede i sådanne tilfælde. Vi ønsker at holde husstanden kørende, så boligens værdi ikke forringes. Her kan vi give uforpligtende råd og måske hjælp til handlinger at afværge en eventuel tvangsauktion.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt du ønsker at klage, bedes du rette skriftlig henvendelse til Deeds på info@deedscapital.dk. Måtte din henvendelse mod forventning ikke føre til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for efterfølgende at klage til Finanstilsynet, Datatilsynet, Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Du kan læse mere herom på www.forbrug.dk eller kontakte Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51 eller på e-mail: forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte os, om stort eller småt.

Send os en mail til info@deedscapital.dk