Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række hyppige spørgsmål til dig. Nedenfor kan du finde de mest almindelige til hver skridt i vores proces. Klik på ikonerne for at gå til spørgsmålene.

Hvis du ikke kan finde et svar på netop dit spørgsmål, så kontakt os her.

01

Du ansøger Deeds

02

Vi vurderer din ansøgning

03

Du modtager vores tilbud

04

Vi udbetaler pengene til dig

05

Du sælger din bolig eller køber os ud

Du ansøger Deeds

Hvem kan ansøge?

Alle privatpersoner over 18 år med helårs-ejerbolig i Danmark og et CPR-nummer kan ansøge.

Hvilke boligtyper er godkendt til en aftale med Deeds?

Vi tilbyder aftaler til 100% ejet private boliger, dvs.:

    • Parcelhuse
    • Rækkehuse
    • Ejerlejligheder

Vi tilbyder ikke finansiering til sommerhuse på nuværende tidspunkt.

I hvilke områder tilbyder Deeds finansiering?

Vi kan i øjeblikket tilbyde finansiering i hele Danmark (med undtagelse Grønland og Færøerne). Vi skeler dog til boligens område og værdi i vores analyse, så det er ikke sikkert vi kan tilbyde en udbetaling i alle områder. Hvis du er i tvivl, så skriv endelig til os.

Jeg har både et realkredit- og banklån i min bolig. Kan jeg stadig ansøge?

Ja. Deeds stiller dog som krav, at du benytter vores finansiering til at betale så meget af på banklånet som muligt. Alt hvad der er tilovers, er til fri disposition.

Hvilke informationer skal I have fra mig?

Udover selve kendskabet til din bolig, så stiller vi I ansøgningen en mindre række spørgsmål omkring dig som privatperson, herunder dit indtægts- og uddannelsesniveau og civilstatus.

Hvorfor skal I vide disse ting?

Vi er et partnerskab, og vil gerne kende lidt til dem, som vi indgår en aftale med. Data bliver kun brugt af os og bliver ikke set eller brugt af personer som ikke har relevans for din sag.

Har min månedlige indtægt betydning for om jeg kan få en aftale hos Deeds?

Vi kigger på den, men husstandens månedlige indtægt har ikke afgørende betydning, for den endelige kontrakt.

Kan jeg få en aftale som pensionist?

Ja, det kan du som udgangspunkt godt, så længe din bolig lever op til vores simple krav.

Kan jeg få en aftale hvis jeg netop har mistet mit job?

Ja, det kan du som udgangspunkt godt, så længe din bolig lever op til vores simple krav.

Vi vurderer din ansøgning

Hvordan fungerer vurderingsprocessen?

Efter at du har sendt ansøgningen, foretager Deeds en vurdering af om du og din bolig opfylder nogle enkelte krav. Herefter vil vi tage kontakt til en uafhængig ejendomsmægler, som vil kontakte dig med henblik på vurdering af boligen. Vurderingen sker efter samme principper som realkreditselskaberne benytter.

Hvordan bliver værdien af min bolig bestemt?

En uafhængig ejendomsmægler vil besigtige din bolig og derefter rapportere tilbage til Deeds. Den fulde rapport fra vurderingen vil blive inkluderet i din kontrakt.

Du modtager vores tilbud

Hvilken slags dokumentation skal I bruge?

Inden aftalen kan underskrives af os, skal vi bruge gyldig billed- og adresselegitimation.

Vil jeg kunne se vurderingen af min bolig?

Ja. Ejendomsmæglerens rapport vil indgå i det fremsendte tilbud.

Vi udbetaler pengene til dig

Hvilke omkostninger er der tilknyttet tilbuddet?

Der er ingen gebyr eller forpligtigelser tilknyttet ansøgningen, men hvis du godkendes til at få en udbetaling, vil Deeds i forbindelse med udbetalingen opkræve 13.500 kr. + 1,45% af det udbetalte beløb. Det er til at dække tinglysningsafgift og ejendomsmæglerens vurdering. Det resterende beløb vil blive udbetalt til dig.

Hvem håndterer dokumenter og tinglysning m.m.?

Alt det sørger Deeds for. Omkostningerne forbundet med transaktionen er inkluderet i det gebyr som vi opkræver.

Hvordan indgås aftalen?

Deeds fremsender kontrakten til digital underskrift. Du/I underskriver og Deeds underskriver. I får i processen en kopi. Derfra er aftalen indgået, og udbetalingen finder sted.

Har Deeds krav til at vide hvad jeg bruger mine penge på?

Nej, det har vi umiddelbart ikke. Vores eneste krav er, at et evt. banklån med pant i boligen bliver indfriet.

Vil Deeds være en del af mit skøde?

Nej. Vi tinglyser et pantebrev som man kender det fra sit bank- eller realkreditlån.

Hvad hvis jeg gerne vil renovere min bolig for pengene fra Deeds?

Du kan frit renovere din bolig for de udbetalte midler. Store ændringer på ejendommen beder vi dig informere os om løbende.

Hvem står for de løbende omkostninger i boligen?

Det gør du selv som boligejeren.

Skal jeg betale skat af beløbet?

Nej, det skal du ikke. Der er tale om et lån som betales tilbage til Deeds. Der skal dermed ikke betales skat af beløbet.

Hvad sker der med mine boligskatter?

Deeds yder dig et lån, og har dermed ingen påvirkning på dine boligskatter.

Kan jeg udleje min bolig selvom, at jeg har en aftale med Deeds?

Ja. Deeds bestemmer ikke over din ejendom. Mislighold af ejendommen kan dog føre til at Deeds ikke tager andel af et evt. værditab.

Er udbetaling fra Deeds et lån?

Ja, det er det. Når vi har lavet en aftale, så vil Deeds tinglyse et pantebrev i din bolig som det bl.a. kendes fra bank- og realkreditlån. Modsat de lån du kender, så har vi dog ikke løbende renter eller afdrag.

Du sælger din bolig eller køber os ud

Hvor lang tid varer aftalen med Deeds?

Aftalen med Deeds udløber når du sælger din bolig, eller du vælger at købe os ud.

Hvad sker der ved aftalens udløb?

Aftalen udløber når du sælger din bolig eller køber Deeds ud. Det igangsætter processen for afregning. Er boligen solgt frit på markedet, så godtages salgsprisen og afregningen til Deeds finder sted. Er boligen ikke solgt frit på markedet, så værdiansætter en uafhængig ejendomsmægler prisen, som afregningen i så fald bygger på.

Hvor meget skal jeg betale til Deeds?

Når du sælger, eller køber os ud, betaler du det lånte beløb tilbage, samt 25% af en eventuel værditilvækst. Prisen afhænger derfor af hvordan værdien på boligen har udviklet dig. Se mere her.

Hvornår kan jeg sælge min bolig?

Du bestemmer helt selv hvornår du vil sælge din bolig. Deeds er dog ikke del af et evt. værditab hvis boligen sælges, eller du køber os ud, inden for første tre år efter indgåelse af aftalen.

Har Deeds nogle ekstra omkostninger hvis jeg betaler tilbage, før jeg sælger boligen?

Hvis boligen ikke sælges frit på markedet, så skal vi have en ejendomsmægler ud og vurdere værdien. Det koster 6000,-. Når lånet tilbagebetales koster det yderligere 1640,- i tinglysningsgebyr til staten for at afmelde pantet.

Under hvilket omstændigheder er Deeds ikke en del af værditabet?

Deeds er et partnerskab og vil som udgangspunkt være en del af både prisstigninger og -fald, men ved enkelte situationer:

  • Deeds tager kun andel af et eventuelt værditab, hvis at boligen sælges ved alm. frit salg
  • Deeds tager ikke andel af et eventuelt værditab indenfor de første 3 år af kontraktens løbetid
  • Deeds tager ikke andel af et eventuelt værditab hvis boligen er misligholdt i perioden

Hvordan bestemmes værdien hvis jeg vælger at købe Deeds ud?

Værdien fastsættes af en uafhængig ejendomsmægler, lige som ved indgåelse af kontrakten. Såfremt du er uenig i værdiansættelsen, så kan du for egen regning indhente en second-opinion hos en ejendomsmægler vi kan acceptere.

Hvilke omkostninger er der hvis jeg beslutter mig for at købe Deeds ud?

Når eller hvis du beslutter dig for at købe Deeds ud, vil vi opkræve et gebyr på 1640 kr. + 6.000 kr. som dækker tinglysningsgebyret og ejendomsmæglervurderingen.

Hvem betaler omkostningerne til ejendomsmægler m.m. når jeg beslutter mig for at sælge?

Alle omkostninger forbundet med salg er du som boligejer selv ansvarlig for.

Hvilke omkostninger er der forbundet ved kontraktens ophør?

Sælges boligen på markedsvilkår er der ingen ekstra omkostninger forbundet. Vælger du at købe os ud uden boligen sælges, så vil vi opkræve 1640 kr. + 6.000 kr. til tinglysning og vurdering.

Hvordan defineres 'almindeligt frit salg'?

“Almindelig frit salg” er salg mellem parter, der ikke er relaterede til hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave eller andre sideløbende bytteforhold udover selve ejendomstransaktionen. Almindelig frit salg er eneste handelsform der giver en repræsentativ, fri og fair salgspris.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er velkommen til at skriv til os!