Etisk Kodeks

Vi handler altid efter vores forskrifter

Deeds bidrager positivt til omverdenen

Vores etiske kodeks

Vi har som målsætning at være en positiv og bidragende faktor for vores omverden.
Her kan du læse om vores retningslinjer for hvordan vi driver forretning.

Mennesker forud for penge.

Vi sætter god rådgivning over at tjene en hurtig skilling

Ingen diskrimination.

Vi investerer ikke på baggrund af alder, køn, race eller religion.

Mindre gældsbyrde.

Vi kræver at andre boliglån indfries for vores udbetaling.

Fokus på klimavenlighed.

Vi ser mere positivt på lån til energiforbedringer.

Boligen snarere end personen.

Vi kigger mere på boligens potentiale end på personens økonomi.

Investorer med moral.

Vi ønsker investorer som selv har etiske kodeks.

Boligejere betaler kun Deeds for lånet hvis boligen er steget i værdi

Indgår en boligejer en aftale med Deeds, så udbetaler vi 10% af boligens værdi. Når boligen en dag sælges, eller vi købes ud, så får Deeds de 10% tilbage plus 25% af en eventuel værdistigning i boligen.

Hvis boligen er faldet i værdi i perioden – ja, så falder det vi tjener også. Boligejeren og Deeds indgår et partnerskab. Eventuelle banklån skal indfris for de udbetalte midler, og alt derudover er til fri disposition.

Se eksempel

Vi er til for at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

Send os en mail til info@deedscapital.dk