Der er i markedet et stort behov nedsparingsprodukter til ældre. Der er utallige ældre boligejere, som loyalt har afbetalt deres gæld i boligen henover deres produktive år, for derefter omkring deres pension, at stå overfor valget mellem at sælge deres hjem gennem mange år, eller undvære at kunne kapitalisere i den store værdi som hjemmet udgør. Det sker typisk fordi deres kreditværdighed i låneøjemed er drastisk faldende i takt med at deres fremtidige indtægter, som pensionister, er relativt lav. Med krav om maksimale gearings ratios på husstandens indkomst overfor belåning, og fastere krav til rådighedsbeløb, så er realkredit og bankfinansiering i friværdien sværere at opnå.

Mange ældre boligejere står derfor med en stor friværdi, som ikke kan udnyttes til gode livsvilkår i alderdommen. Måske står man på endda sådan så driften af boligens løbende udgifter ikke kan løftes at pensionen, og lånemulighederne er udtømt, så boligejeren må flytte i noget mindre og billigere. Typisk væk fra en ejendom med stor affektionsværdi.

“Ældre Sagen modtager mange henvendelser fra pensionister, der bliver afvist, når de ønsker at optage lån i deres bolig”

En ældre boligejer har haft sin tid som investor og spekulant, og ønsker derfor gradvist at nedsætte sin formues eksponering for risiko. Det giver meget lidt mening for den typiske ældre person at forblive meget eksponeret for boligmarkedets udvikling, i en livsfase hvor alle andre investeringer afvikles og nedsparing forløber.

Da en udbetaling fra Deeds Capital på 10% af boligens værdi, ikke kræver løbende ydelser eller andre betalinger, som stresser den stramme månedlige økonomi, så er produktet ideelt som supplement til pensionen. Nedadgående indtægtsforhold er ikke et problem for en Deeds udbetaling, da det er ejendommens prisudvikling som bliver betalingen.

Udbetalingen kan være en stor sum penge, som kan forsøde tilværelsen som pensionist, tillade at man bliver boende i sin højtelskede bolig, eller give adgang til arveforskud efter gavereglerne i skattehenseende. Uanset hvad formål man ser for sig, så kan Deeds Capital være en givtig partner når man har fået afslag i banken.

Leave a Reply